Matavfall
Vi har sortering som innebär att matavfall slängs i en papperskasse, som finns att hämta utanför tvättstugan och här är det enbart matavfall som slängs. Ute vid vår sopstation slängs matavfall i de bruna behållarna.
Här kan du se en tydlig förklaring vad du får slänga som matavfall


Restavfall

Mindre restavfall slängs i ordentligt sluten påse i de gröna behållarna.
Här kan du se en tydlig förklaring vad du får slänga som restavfall


Tidningsinsamling

Tidningar slängs i den blå behållaren, men notera att den inte är till för kartonger.
Här kan du se en tydlig förklaring vad du får slänga som restavfall


Övrigt
Glas, batterier, kartonger slängs inte bland hushållssoporna utan ska slängas på återvinningsstationen i början av Kärralundsgatan (bredvid Gamla Lundenskolan) eller på återvinningscentralen i Sävenäs. Grovsopor som t.ex. möbler eller elektriska apparater har vi inte möjlighet att få hämtat, utan du får själv köra det till återvinningscentralen i Sävenäs. Ställ det inte vid soptunnorna eller i källaren för då blir det bara stående.