Styrelsemedlemmar

Följande är medlemmar:

Ordförande: David Holmgren edth77@gmail.com
Sekreterare: David Ribeck david.ribeck@midroc.se
Kassör: Malte Svanberg malte.svanberg@dbschenker.com

Suppleanter är Julia Rintamäki (julia.rintamaki@sigma.se) och Martin Blidberg (martin.blidberg@bagarenochkocken.se)

I skötselgruppen ingår David Holmgren och David Ribeck.